رشته تحصیلی و مشاغل - مرجع تخصصی رشته تحصیلی و مشاغل
7 02, 2021

رشته مطالعات خانواده، پیش نیازها، میزان درآمد و توضیحات کامل

توسط |فوریه 7, 2021|رشته تحصیلی و مشاغل|بدون ديدگاه

بهره مندي کودکان و نوجوانان از کانون خانوادگي با فضايي [...]

7 02, 2021

رشته تربيت معلم قران، پیش نیازها، میزان درآمد و توضیحات کامل

توسط |فوریه 7, 2021|رشته تحصیلی و مشاغل|بدون ديدگاه

ما بسيار خوشحاليم که تربيت دبير قرآن به عنوان يک [...]

7 02, 2021

رشته مديريت دولتی، پیش نیازها، میزان درآمد و توضیحات کامل

توسط |فوریه 7, 2021|رشته تحصیلی و مشاغل|بدون ديدگاه

دوره کارشناسي مديريت دولتي يکي از دوره هاي تحصيلي آموزش [...]

7 02, 2021

رشته مديريت خاص، پیش نیازها، میزان درآمد و توضیحات کامل

توسط |فوریه 7, 2021|رشته تحصیلی و مشاغل|بدون ديدگاه

نقش دفاع از ارزش هاي اسلامي و حفظ تماميت ارضي [...]

7 02, 2021

رشته مديريت جهانگردی، پیش نیازها، میزان درآمد و توضیحات کامل

توسط |فوریه 7, 2021|رشته تحصیلی و مشاغل|بدون ديدگاه

مديريت بازرگاني از مهمترين بخش هاي مديريت شركت هاي تجاري [...]

برگشت به بالا