غريزه‌ی جنسی باعث خوشبختی یا بدبختی ؟

غريزه‌ي جنسي به عنوان يکي از مهمترين و ارزشمندترين نعمت‌هاي الهي در وجود انسان نهفته شده است. استفاده صحيح از آن در بقاء نسل جوان و ايجاد سکونت و آرامش او نقش مهمي را ايفاء مي‌کند. امّا اگر از همين غريزه جنسي درست و در راه صحيح استفاده نشود، انسان را از اوج سعادت به خاک ذلت مي‌کشاند. چه بسيار انسان‌هايي که براثر عدم رعايت اصول اخلاقي و استفاده غير مشروع از اين نعمت الهي نابود شدند. جوانان بايد به اين نکته توجه داشته باشند که عدم کنترل غريزه‌ي جنسي انسان را بدبخت مي‌کند. گذشته از آن، ايجاد اختلالاط رواني و روحي را تقويت مي‌کند و آينده انسان را بسيار تاريک و ظلماني قرار مي‌دهد. افراد زبور و بي‌شخصيتي که بنده و مطيع شهوات خويش‌اند و همواره در معرض تجاموز کاري و گناه قرار دارند، هرگز نمي‌توانند به صفات عالي انسان متخلّق شوند و شخصيت کاملي را احزار نمايند؛ مگر آنکه خود را از قدي اسارت غرائز خود آزاد کنند و بر تمايلات خود حاکم شوند. پيروي از تمايلات شهواني موجب1 سرکوب شدن تمايلات انساني و افتخارات بشري است. جوانان در برگزيدن سجاياي اخلاقي و صفات انساني همواره در کشاکش اين دو قدرت هستند و بايد با ديدي باز و هشياري کامل خود را از بردگي و بندگي قواي شهواني حفظ نمايند.