عوامل اجتماعی همچون همنشين چه تاثیراتی بر جوانان میگذارد ؟

اولين مسئله‌اي که يک جوان، بيرون از خانواده با آن روبروست مسئلة همنشين است. ممکن است براي خانواده هم اين سؤال، پياپي مطرح شده باشد، که ما با چه کمي همنشين شويم؟ شرايط يک دولت و هم صحبت ايده‌آل چيست؟ و به طور کلّي، نظر اسلام پيرامون اين مسئله حساس کدام است؟
طبق آمارهاي کارشناسان تربيتي و حقوقي، بيشترين افرادي که کنج زندانها افتاده‌اند از همين معزل رنج مي‌برند.« تا تواني مي‌گريز از يار بد،يار بد بدتر بود از مار بد »
در قرآن و روايت توجه زيادي به اين موضوع شده است نمونه‌ي آن بعد از جنگ بدر بود که آيات 27 تا 29 از سورة فرقان نازل شد و سرنوشت و مجازات آن کسي را که بر اثر انتخاب دوست بد منحرف شده بود را بيان نمود در قرآن کريم آمده است: اي واي بر من، کاش فلان شخص را به عنوان دوست بر نمي‌گزيدم. که اين آيه به روشني سرنوشت افرادي را که با دوست بر همنشيني مي‌کنند را نشان مي‌دهد و همچنين افسوس آنها را در آينده متذکّر مي‌شود. بزرگان دين نيز همچنين فرمايشاتي در اين باب دارند مانند سخن امام علي(ع) که مي‌فرمايند: از رفاقت با کساني که افکارشان خطاست و اعمالشان ناپسند است بر حذر باشي. چرا که آدمي به راه و روش رفيقش خو مي‌گيرد و به افکار و اعمال وي معتاد مي‌شود.1