فاطمه کودک sma قم ساکن در قم محله نیروگاه می باشد که متاسفانه درگیر این بیماری مادر زادری می باشد. و برای بهبودی کامل نیازمند حمایت های مالی می باشد و چون همزمان با ماه رمضان می باشد بعضی از سوالات از ما پرسیده شده است که آیا فطریه تعلق می گیرد یا خیر

استاد وحید پور پاسخ می دهد؟

video